21. Februar

Reinheimen 2019

Skjøt flest dyr her i 2018

Reinheimen-Breheimen var det villreinområdet i Norge som hadde flest felte dyr i fjor høst. Jegerne skjøt 842 dyr.

På Hardangervidda ble det felt 700, i Snøhetta 606 dyr, og i Rondane 375. Totalt i Norge ble det felt 4.156 villrein. Det var 1.400 færre enn i jakta i 2017.

Reklamer

16. September

Villreinjakten 2018 er over i vårt villreinområde. 7 av 10 jegere fikk sine dyr. 750 dyr antas felt, stort sett veldig fin jakt i år, med over 1000 jegere ute i området. 3 saker blir forelagt Politiet: 2 saker gjelder gjennomskyting, der to dyr ble felt med ett skudd. Et tilfelle gjelder manglende ettersøk.

15. September

Jakten slutt for i år. Jegerne skal ha ros for fin jaktutøvelse! Nå inntar rypejegerne fjellet, i tillegg starter brunsten – så da er det logisk å avslutte villreinjakten. Dyrene trenger å få «feitet» seg opp mot en lang og hard vinter i høgfjellet.

Breheimen: Skjåk SØ: 1 flokk i indre Tundradalen. Brunsten i gang her 
Reinheimen: Skjåk: Flokker Aursjoen og Heggebotflyområdet. Brunsten er i startfasen.     Finndalsområdet: Oppsynet har ingen observasjoner her.
Lesja:  Ingen observasjoner