6. Desember: Villreinjakten 2021:

  823 dyr ble felt i 2021, noe som ga en fellingsprosent på 74,8.  

Område                        Kvote               Ant. felte dyr           Fellings%

Reinheimen                800 dyr                    570 stk                 71,25

Breheimen                  300 dyr                    253 stk                 84,33

Totalt                       1100 dyr                  823 stk              74,81

19. September

1. Jakten avsluttet i dag søndag 19. september 2021 i reinheimen-Breheimen.

Dagens observasjoner: Reinheimen: Lesja: Områdene nord for Lordalen: Ingen observasjoner her i dag. På sørsida av Lordalen var det en liten flokk i grenseområdene mot Skjåk. Jaktradio funnet – info: mob: 48243914. Reinheimen Skjåk: En flokk (60-90 dyr?) i området Aukarsvatnet i dag, den trakk etter hvert nord østover. Reinheimen Finndalsområdet:  Flere flokker og mange hundre dyr her i dag. Breheimen: Skjåk Sørøst: Stor flokk i området Råkåkampen. Breheimen: Skjåk Sørvest: Flokk ved Raudalsåi.

Vil få takke jegerene for godt samarbeid i årets jakt. Og som jaktoppsyn siden 80-tallet vil jeg få takke for meg i villreinjaktens oppsynstjeneste. Mvh Knut Granum

18. September

1. Jaktperioden forlenges til og med søndag 19. september 2021 for hele villreinområdet.

2. Dagens opplegg i Reinheimen, med åpent jaktområde, der jeger starter jakten fra eget jaktområde (står på jaktkortet), utvides til å gjelde hver dag ut jaktperioden 2021: Fra mandag 6. september og til og med søndag 19. september (siste jaktdag).

Dagens observasjoner: Reinheimen: Lesja: Områdene nord for Lordalen: Fortsatt dyr igjen her, med den sørlige vinden som har vært de siste dagene, er Lordalen trolig et greit utgangspunkt her. På sørsida av Lordalen er det i dag tidlig en flokk i grenseområdene mot Skjåk (Fellingshø). Jaktradio funnet – info: mob: 48243914. Reinheimen Skjåk: En flokk ved Fellingshø og en flokk i Utletjønn-området i dag. I tillegg en stor flokk på vestsida av Horrungen, som trakk ned mot nørdre Døkte. Alle flokkene trakk til Finndalsområde. Reinheimen Finndalsområdet:  Ganske mange dyr øst for Råkåvatnet i dag, Steinflye – Brettingje, samt flere flokker i Lokkerbakkan. Breheimen: Skjåk Sørøst: Flere flokker i området Råkåkampen i kveld, kanskje på trekk mot Buanose/Styggehø-området? Breheimen: Skjåk Sørvest: Dyr på Framrusthovden i dag, flokken trakk innover Raudalen i ettermiddag.

17. September

1. Jaktperioden forlenges til og med søndag 19. september 2021 for hele villreinområdet.

2. Dagens opplegg i Reinheimen, med åpent jaktområde, der jeger starter jakten fra eget jaktområde (står på jaktkortet), utvides til å gjelde hver dag ut jaktperioden 2021: Fra mandag 6. september og til og med søndag 19. september (siste jaktdag).

Dagens observasjoner: Reinheimen: Lesja: Områdene nord for Lordalen: Fortsatt dyr igjen her. På sørsida av Lordalen ble det i dag felt dyr i grenseområdene mot Skjåk (Steinkollen). Jaktradio funnet – info: mob: 48243914. Reinheimen Skjåk: Mange dyr i områdene øst for Aursjoen kveld. Reinheimen Finndalsområdet:  Ganske stor flokk øst for Råkåvatnet i ettermiddag/kveld. Breheimen: Skjåk Sørøst: Flere flokker i området Buanose/Stygehøe i dag. Breheimen: Skjåk Sørvest: Dyrene her på trekk mot Glittervatnet / Framrusthovden?

16. September

1. Jaktperioden forlenges til og med søndag 19. september 2021 for hele villreinområdet.

2. Dagens opplegg i Reinheimen, med åpent jaktområde, der jeger starter jakten fra eget jaktområde (står på jaktkortet), utvides til å gjelde hver dag ut jaktperioden 2021: Fra mandag 6. september og til og med søndag 19. september (siste jaktdag).

3. Åpent jaktområde i Reinheimen: tirsdag 14, onsdag 15. og torsdag 16. september: i denne perioden er kort stemplet Fellesområdet Finndalen gyldig i både Skjåk- og Lesjaområder. Kort stemplet Lesja-Reinheimen eller Skjåk-Reinheimen, er i samme periode gyldige i Finndalsområdet.

Dagens observasjoner: Reinheimen: Lesja: Områdene nord for Lordalen: Fortsatt dyr igjen her. På sørsida av Lordalen ingen observasjoner. Jaktradio funnet – info: mob: 48243914. Reinheimen Skjåk: Mange dyr i områdene nord for Aursjoen kveld, ved Jehanshøe. Reinheimen Finndalsområdet:  Ingen observasjoner her i dag Breheimen: Skjåk Sørøst: Dyr i området Stygehøe i dag. Breheimen: Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner her i dag.