18. April, dialog, avtaler og SNO er løsningen i Lomsegg-området!

tamreingd.png

De siste årene har forholdet mellom tam- og villrein gått bra. Som Magnar Hansen sier i GD-artikkel ovenfor, må dialog, avtaler og overvåking av Statens naturoppsyn(SNO) være løsningen i Lomsegg-området – i den tiden av året som området brukes av både tamrein og villrein.

Reklamer

21. Februar

Reinheimen 2019

Skjøt flest dyr her i 2018

Reinheimen-Breheimen var det villreinområdet i Norge som hadde flest felte dyr i fjor høst. Jegerne skjøt 842 dyr.

På Hardangervidda ble det felt 700, i Snøhetta 606 dyr, og i Rondane 375. Totalt i Norge ble det felt 4.156 villrein. Det var 1.400 færre enn i jakta i 2017.