19. September

1. Jakten avsluttet i dag søndag 19. september 2021 i reinheimen-Breheimen.

Dagens observasjoner: Reinheimen: Lesja: Områdene nord for Lordalen: Ingen observasjoner her i dag. På sørsida av Lordalen var det en liten flokk i grenseområdene mot Skjåk. Jaktradio funnet – info: mob: 48243914. Reinheimen Skjåk: En flokk (60-90 dyr?) i området Aukarsvatnet i dag, den trakk etter hvert nord østover. Reinheimen Finndalsområdet:  Flere flokker og mange hundre dyr her i dag. Breheimen: Skjåk Sørøst: Stor flokk i området Råkåkampen. Breheimen: Skjåk Sørvest: Flokk ved Raudalsåi.

Vil få takke jegerene for godt samarbeid i årets jakt. Og som jaktoppsyn siden 80-tallet vil jeg få takke for meg i villreinjaktens oppsynstjeneste. Mvh Knut Granum

18. September

1. Jaktperioden forlenges til og med søndag 19. september 2021 for hele villreinområdet.

2. Dagens opplegg i Reinheimen, med åpent jaktområde, der jeger starter jakten fra eget jaktområde (står på jaktkortet), utvides til å gjelde hver dag ut jaktperioden 2021: Fra mandag 6. september og til og med søndag 19. september (siste jaktdag).

Dagens observasjoner: Reinheimen: Lesja: Områdene nord for Lordalen: Fortsatt dyr igjen her, med den sørlige vinden som har vært de siste dagene, er Lordalen trolig et greit utgangspunkt her. På sørsida av Lordalen er det i dag tidlig en flokk i grenseområdene mot Skjåk (Fellingshø). Jaktradio funnet – info: mob: 48243914. Reinheimen Skjåk: En flokk ved Fellingshø og en flokk i Utletjønn-området i dag. I tillegg en stor flokk på vestsida av Horrungen, som trakk ned mot nørdre Døkte. Alle flokkene trakk til Finndalsområde. Reinheimen Finndalsområdet:  Ganske mange dyr øst for Råkåvatnet i dag, Steinflye – Brettingje, samt flere flokker i Lokkerbakkan. Breheimen: Skjåk Sørøst: Flere flokker i området Råkåkampen i kveld, kanskje på trekk mot Buanose/Styggehø-området? Breheimen: Skjåk Sørvest: Dyr på Framrusthovden i dag, flokken trakk innover Raudalen i ettermiddag.

17. September

1. Jaktperioden forlenges til og med søndag 19. september 2021 for hele villreinområdet.

2. Dagens opplegg i Reinheimen, med åpent jaktområde, der jeger starter jakten fra eget jaktområde (står på jaktkortet), utvides til å gjelde hver dag ut jaktperioden 2021: Fra mandag 6. september og til og med søndag 19. september (siste jaktdag).

Dagens observasjoner: Reinheimen: Lesja: Områdene nord for Lordalen: Fortsatt dyr igjen her. På sørsida av Lordalen ble det i dag felt dyr i grenseområdene mot Skjåk (Steinkollen). Jaktradio funnet – info: mob: 48243914. Reinheimen Skjåk: Mange dyr i områdene øst for Aursjoen kveld. Reinheimen Finndalsområdet:  Ganske stor flokk øst for Råkåvatnet i ettermiddag/kveld. Breheimen: Skjåk Sørøst: Flere flokker i området Buanose/Stygehøe i dag. Breheimen: Skjåk Sørvest: Dyrene her på trekk mot Glittervatnet / Framrusthovden?

16. September

1. Jaktperioden forlenges til og med søndag 19. september 2021 for hele villreinområdet.

2. Dagens opplegg i Reinheimen, med åpent jaktområde, der jeger starter jakten fra eget jaktområde (står på jaktkortet), utvides til å gjelde hver dag ut jaktperioden 2021: Fra mandag 6. september og til og med søndag 19. september (siste jaktdag).

3. Åpent jaktområde i Reinheimen: tirsdag 14, onsdag 15. og torsdag 16. september: i denne perioden er kort stemplet Fellesområdet Finndalen gyldig i både Skjåk- og Lesjaområder. Kort stemplet Lesja-Reinheimen eller Skjåk-Reinheimen, er i samme periode gyldige i Finndalsområdet.

Dagens observasjoner: Reinheimen: Lesja: Områdene nord for Lordalen: Fortsatt dyr igjen her. På sørsida av Lordalen ingen observasjoner. Jaktradio funnet – info: mob: 48243914. Reinheimen Skjåk: Mange dyr i områdene nord for Aursjoen kveld, ved Jehanshøe. Reinheimen Finndalsområdet:  Ingen observasjoner her i dag Breheimen: Skjåk Sørøst: Dyr i området Stygehøe i dag. Breheimen: Skjåk Sørvest: Ingen observasjoner her i dag.

15. September

1. Jaktperioden forlenges til og med søndag 19. september 2021 for hele villreinområdet.

2. Dagens opplegg i Reinheimen, med åpent jaktområde, der jeger starter jakten fra eget jaktområde (står på jaktkortet), utvides til å gjelde hver dag ut jaktperioden 2021: Fra mandag 6. september og til og med søndag 19. september (siste jaktdag).

3. Åpent jaktområde i Reinheimen: tirsdag 14, onsdag 15. og torsdag 16. september: i denne perioden er kort stemplet Fellesområdet Finndalen gyldig i både Skjåk- og Lesjaområder. Kort stemplet Lesja-Reinheimen eller Skjåk-Reinheimen, er i samme periode gyldige i Finndalsområdet.

Dagens observasjoner: Reinheimen: Lesja: Områdene nord for Lordalen: Fortsatt dyr igjen her. På sørsida av Lordalen ingen observasjoner. Jaktradio funnet – info: mob: 48243914. Reinheimen Skjåk: Mange dyr i områdene nord for Aursjoen kveld. Reinheimen Finndalsområdet:  Ingen observasjoner her i dag (men se pkt 3 ovenfor vedr. åpent jaktområde). Breheimen: Skjåk Sørøst: Mange dyr i området Kollungshaugen / Stygehøe i dag. Breheimen: Skjåk Sørvest: Fortsatt flere flokker og mange dyr i Raudalen, men ca 100 dyr ble observert i Mårådals-området i kveld.

14. September

1. Jaktperioden forlenges til og med søndag 19. september 2021 for hele villreinområdet.

2. Dagens opplegg i Reinheimen, med åpent jaktområde, der jeger starter jakten fra eget jaktområde (står på jaktkortet), utvides til å gjelde hver dag ut jaktperioden 2021: Fra mandag 6. september og til og med søndag 19. september (siste jaktdag).

3. Åpent jaktområde i Reinheimen: tirsdag 14, onsdag 15. og torsdag 16. september: i denne perioden er kort stemplet Fellesområdet Finndalen gyldig i både Skjåk- og Lesjaområder. Kort stemplet Lesja-Reinheimen eller Skjåk-Reinheimen, er i samme periode gyldige i Finndalsområdet.

Dagens observasjoner: Reinheimen: Lesja: Områdene nord for Lordalen: Fortsatt dyr igjen her. På sørsida av Lordalen tømmes det for dyr, flokkene trakk i løpet av dagen inn i Skjåk. Jaktradio funnet – info: mob: 48243914. Reinheimen Skjåk: Mange dyr i området Heggebottflye nå i kveld. Reinheimen Finndalsområdet:  Ingen observasjoner her i dag (men se pkt 3 ovenfor vedr. åpent jaktområde). Breheimen: Skjåk Sørøst: Mange dyr i området Kollungshaugen i kveld. Breheimen: Skjåk Sørvest: Fortsatt flere flokker og mye dyr i Raudalen, men 80 dyr ble observert i Mårådals-området nå i kveld.

13. September

1. Jaktperioden forlenges til og med søndag 19. september 2021 for hele villreinområdet.

2. Dagens opplegg i Reinheimen, med åpent jaktområde, der jeger starter jakten fra eget jaktområde (står på jaktkortet), utvides til å gjelde hver dag ut jaktperioden 2021: Fra mandag 6. september og til og med søndag 19. september (siste jaktdag).

3. Åpent jaktområde i Reinheimen: tirsdag 14, onsdag 15. og torsdag 16. september: i denne perioden er kort stemplet Fellesområdet Finndalen gyldig i både Skjåk- og Lesjaområder. Kort stemplet Lesja-Reinheimen eller Skjåk-Reinheimen, er i samme periode gyldige i Finndalsområdet.

Dagens observasjoner: Reinheimen: Lesja: Områdene nord for Lordalen: Fortsatt mange dyr igjen her, nord for Løyftene. På sørsida av Lordalen er det i kveld observert flere store flokker med mange hundre dyr ved Søre- og Nørdre Berget. Jaktradio funnet – info: mob: 48243914. Reinheimen Skjåk: Flokk i grenseland mot Lesja, i indre Lordalen nå i kveld. Reinheimen Finndalsområdet:  Ingen observasjoner her i dag (men se pkt 3 ovenfor vedr. åpent jaktområde). Breheimen: Skjåk Sørøst: Flere flokker og mange dyr i området Sotflye i kveld. Breheimen: Skjåk Sørvest: Fortsatt flere flokker og mye dyr i Raudalen, men 40 dyr ble observert i Mårådalen i kveld, samt en litt større flokk ved Aføttjønnin.

12. August

1. Jaktperioden forlenges til og med søndag 19. september 2021 for hele villreinområdet.

2. Dagens opplegg i Reinheimen, med åpent jaktområde, der jeger starter jakten fra eget jaktområde (står på jaktkortet), utvides til å gjelde hver dag ut jaktperioden 2021: Fra mandag 6. september og til og med søndag 19. september (siste jaktdag).

3. Åpent jaktområde i Reinheimen: tirsdag 14, onsdag 15. og torsdag 16. september: i denne perioden er kort stemplet Fellesområdet Finndalen gyldig i både Skjåk- og Lesjaområder. Kort stemplet Lesja-Reinheimen eller Skjåk-Reinheimen, er i samme periode gyldige i Finndalsområdet.

Dagens observasjoner: Reinheimen: Lesja: Områdene nord for Lordalen: Fortsatt mange dyr igjen her, nord for Løyftene. På sørsida av Lordalen går det også i kveld flere hundre dyr, fra Storfellingje og vestover på kanten mot Lordalen. Reinheimen Skjåk: Ingen observasjoner her i dag. Reinheimen Finndalsområdet:  Ingen observasjoner her i dag (men se pkt 3 ovenfor vedr. åpent jaktområde). Breheimen: Skjåk Sørøst: I dag er en bukkeflokkflokk på 25 dyr observert på sørsida av Tundradalen, i tillegg til en bukk i Skjellhaugom. Ellers var det en storflokk på Røykeskålhøi, sørvest for Sota, i kveld. Breheimen: Skjåk Sørvest: Fortsatt mange flokker og mye dyr i Raudalen, men 50-60 dyr ble observert like ved munningen av Mårådalen i kveld.

11. September

1. Jaktperioden forlenges til og med søndag 19. september 2021 for hele villreinområdet.

2. Dagens opplegg i Reinheimen, med åpent jaktområde, der jeger starter jakten fra eget jaktområde (står på jaktkortet), utvides til å gjelde hver dag ut jaktperioden 2021: Fra mandag 6. september og til og med søndag 19. september (siste jaktdag).

Dagens observasjoner: Lesja: Områdene nord for Lordalen: Fortsatt mange dyr igjen her, nord for Løyftene. På sørsida av Lordalen går det i kveld flere hundre dyr i området Leirhø. Skjåk: En flokk på Låggøymen, nord for Billingen – i tillegg til flere hundre dyr i området vest for Steinkollen i ettermiddag. Finndalsområdet:  Ingen observasjoner her i dag. Breheimen: Skjåk Sørøst: I dag er en flokk (bukk?) observert på nordsida av Tundradalen. Ellers var det en flokk i Tvårrådalen, sørvest for Sota, i går. Breheimen: Skjåk Sørvest: Fortsatt mange flokker og mye dyr i Raudalen.